Denetim, DÖF (Düzenleyici Önleyici Faaliyet), Tedarikçi Değerlendirme, Müşteri Şikayetleri

Kalite Dokümanlarınız kontrol altında

Kalite Doküman Yönetimi

Kalite Doküman Yönetimi

Kalite Dokümanları için de mobilitenin öneminin arttığı günümüz dünyasında, bilgi ve belgeye kolay ve güvenli erişim şarttır. Kalite departmanınıza ait bilgi, belge ve dokümanlar güvende.

Kalite doküman yönetimi iş dünyasının öncelikleri arasındadır. Kalite Doküman Yönetimi uygulaması elektronik ortamda tüm bilgi ve dokümanlarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Mobilitenin öneminin arttığı günümüz dünyasında, bilgi ve belgeye kolay ve güvenli erişim şarttır.  Kalite departmanınıza ait bilgi, belge ve dokümanlar güvende.

 • Kalite Doküman Yönetimi,

 • Denetim Modülü,

 • DÖF (Düzenleyici Önleyici Faaliyet) Modülü,

 • Tedarikçi Değerlendirme Modülü,

 • Müşteri Şikayet Modülü,

Softay Kalite Doküman Yönetimi bir iş sürecini ilgili doküman ve bilgilerle dijital dokümana dönüştürür. Böylece paylaşıma açık bir dosya oluşturularak çapraz-konum erişimine izin verilir.

Güvenli bir altyapı ile web-tabanlı bir ara yüze sahiptir. Bu yönü kullanıcıya kolay çalışma ve kısa sürede öğrenebilme imkanı sunar.

 • Doküman yayınlanma ve revizyonlar

  Her yayınlanan doküman için yayınlama tarihçesi monitor edilebilme. Yayınlanan dokümanların revizyonları ve dokümanın hangi aşamada olduğunun takibi.

 • Uyarı ve bilgilendirme

  Her aşamada kullanıcıların e-mail ile uyarılması ve bilgilendirilmesi.

 • Sistem entegrasyonu

  Organizasyon, personel verileri gibi master data entegrasyonu, SQL ve WebServis ile farklı sistemler ile entegrasyon.

 • Yetkilendirme

  Roller ve kişiler üzerinden yetkilendirme.

 • Doküman ağacı ve sınıflandırma

  Hiyerarşik dosya yapısı, doküman kategorisi ile doküman türü olarak sınıflandırma.

 • Eposta ve Microsoft Office Entegrasyonu

  Dokümanların sisteme Microsoft Office ve Outlook arayüzünden kazandırılması.

 • Dokümanlara güvenli erişim,
 • Eskalasyon desteği,
 • Azalan maliyetler,
 • Kısalan işlem süreleri,
 • Basit ve güvenli yetkilendirme,
 • Denetim güvenliği,
 • Web arayüzü,
 • Mobil desteği.

Kalite dokümanlarınızı revizyon kontrollü olarak güvenli bir şekilde arşivleyebilirsiniz. Bunun yanında, sisteme entegre çeşitli dosyalara da erişebilirsiniz: müşteri, satıcı, proje, inşaat, dava ve hasar dosyaları vb.

Kalite Doküman Yönetimi her ölçekteki ve özellikle birden fazla lokasyonu olan şirketler için ideal bir çözümdür. Softay DMS tüm penetrasyon testlerinden başarı ile geçmiş güvenli bir arşivleme altyapısına sahiptir.

Softay Kalite Doküman Yönetimi firmanızda hızla uygulanabilir ve sözleşme yönetimi, gelen fatura yönetimi, personel özlük dosyaları gibi çok sayıda entegre çözümleri de kullanımınıza sunar.

Aynı zamanda, elektronik imza, mobil imza ve KEP entegrasyon desteğini de beraberinde sunar.

© Copyright - Softay