Enterprise Content Management

Kurumsal İçerik Yönetimi

Kurumsal İçerik Yönetimi konusu olan bilgi her zaman ilk sırada yer alır. Bilgiyi saklamak, aktarmak ve yönetmek ise başlı başına önemli bir konudur. İster hassas müşteri bilgileri, ister iş süreçlerinin doğal bileşenleri olan yazışmalar veya sözleşmeler olsun, bir şirketin içeriklerini verimli ve güvenli şekilde yönetmesi vazgeçilmez bir önceliktir.

Farklı departmanlarda, farklı format ve kapsamda işlenen sayısız içerik, ancak sistemli ve merkezi bir çözümle günümüzün dijitalleşme ihtiyaçlarına uygun olarak yönetilebilir. Etkin içerik yönetimi; çalışan verimliliği, süreç akışkanlığı, müşteri memnuniyeti, maliyet kontrolü gibi pek çok hayati alanda şirketlere katkı sağlar.

 Neden Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) Kullanmalıyız?

Her geçen gün artan bilgi ve içerik miktarı, günümüzde geleneksel yollarla yönetilebilir olmaktan çıktı. Dijitalleşmenin bir numaralı adımı olan “veriye dayalı” yönetim ve iş modeline geçebilmek için, içeriklerinizin her an ulaşılabilir, düzenlenebilir ve kullanılabilir olması gerekir. Ve tüm bunları eskiye göre çok hızlı yapmak zorundasınız.

SOFTAY ECM Paketi içinde yer alan farklı modüller, bu ihtiyaçların hepsine tek tek veya bütünsel olarak karşılık verebilir.

Belge ve içerikleri (formlar, yazışmalar, kataloglar, faturalar, sözleşmeler vd.) ilgili kaynaktan alıp ileri teknoloji kullanarak dijital ortama aktarmayla başlayan süreç, bağlı iş süreçlerinde içeriklerin istenen anda, istenen derinlikte ve istenen kişilerce kullanılmasına imkân tanır. Sonrasında ise hacim ve dolaşım hızı ne olursa olsun, güvenli ve akıllı arşivleme çözümleri devreye girer.

Bütün şirketin, ihtiyaç ve yetkiler doğrultusunda kullanmaya başladığı merkezi ECM sistemi sayesinde, kurumsal içerik yönetimi akıcı ve yönetilebilir noktaya gelir. Mekandan ve cihazlardan bağımsız olarak kullanılan bir sistemde, gereksiz iş gücü kullanımı ve hatalardan kaynaklanabilecek zararlar en aza indirilmiş olur.