2022’nin Otomasyon Trendleri

İş otomasyonu uygulamaları 2022 yılında da hızla büyümeye devam edecek ve pek çok şirket için merkezi bir konu haline gelecek. Uzaktan çalışma modelinin giderek yaygınlaşması, otomasyon pazarının büyümesinde ve şirketlerin hızlı bir değişim sürecine girmelerinde önemli bir tetikleyici olduğu görülüyor. Bu yazıda, 2022’de takip edilmesi gereken otomasyon trendlerini bulacaksınız.

Semantik Otomasyon

Otomasyon yazılımlarını veya otomatik bir ürünü kullananlar, doğal olarak bu ürünlerin/araçların geliştirme aşamalarından habersizdirler. Bu ürünlerin geliştirme süreleri ve harcanan çaba, ürünün sağladığı faydayla doğru orantılıdır. Bir otomasyon çözümü son kullanıcıya ne kadar çok zaman kazandırıyorsa, geliştirme için harcanan zaman da o kadar fazla demektir. 2022 ve takip eden süreçte, kendisine öğretilen prosedürleri ve kuralları adım adım takip eden robotların yerini süreçleri ve içinde çalıştığı bağlamı anlamlandırabilen semantik robotlar alacak. Bu yazılım robotları, bir görevin gereklerini analiz ederek ihtiyaç duyulan belge, veri ve diğer malzemelere ulaşacak ve görevi kendi kararlarıyla başarıya ulaştıracak.

Düşük kod ile kendin yap

Sürekli daha fazla otomasyon çözümüyle tanışmak hepimiz için harika. Ancak o kadar hızlı değişen ve rekabetçi bir iş ortamındayız ki ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak bir uygulamanın geliştirilmesini bekleme şansımız yok.

2022’de kodlama bilgisi olmayan veya çok düşük seviyede kodlama yapabilenlerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak otomasyon çözümlerini geliştirmelerini sağlayan platformlar hayatımıza girmeye başlayacak.

Otomatik müşteri yolculuğu

Müşteri yolculuğu dendiği zaman şirketlerin çoğu için otomasyon, pazarlama otomasyonundan ibarettir. B2B ve B2C iş modellerinde belirgin farklar olsa da her iki modele sahip şirketlerin bu anlamda bir ortak noktası vardır: Müşteri yolculuğunda pek çok otomasyon fırsatını kaçırmak.

Oysa günümüzde müşterilerle buluştuğumuz kanallar büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik müşteri profilleri için de geçerlidir. Bu çeşitlilik, şirketleri bireyselleştirilmiş müşteri yolculukları tasarlamaya mecbur eder. Bunu pratik şekilde yapabilmek ise alışılmış pazarlama otomasyonu araçlarının ötesine geçen otomasyon fikirleriyle mümkündür.

Görevimiz Otomasyon

Kapsamlı ve merkezi olarak kontrol edilebilen bir otomasyon çerçevesi kurmak her zaman kolay olmaz. Ürünler, insanlar ve süreçler sürekli değişmektedir ve değişmeye devam edecektir. Ve otomasyon hiçbir zaman uçtan uca tamamlanmış, hazır bir paket olarak gelmez.

İhtiyaçları belirlemeniz, uygun araçları bulmanız, çözümleri uygulamaya geçirmeniz ve süreçleri iyileştirmeniz gerekir. Bir noktada kurumun kullanmakta olduğu farklı araç ve yöntemlerin artık çözülemez karışıklıkta bir düğüme dönüştüğünü fark edersiniz. Bu soruna çare olmak üzere, yüksek entegrasyon ve tek merkezden yönetilebilme kabiliyeti yüksek olan çözümler 2022’de öne çıkacak.